เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ฟันนี่ดี
ผู้ช่วยงาน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ