งานผลิต-โครงสร้าง-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง.jpg

เกี่ยวกับเรา

เครื่องเล่นสนามเด็ก, อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนาม, กระดานลื่น, เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นสนามราคาถูก, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นปีนป่าย, เครื่องเล่นสนามเด็ก, ของเล่นในสนามเด็กเล่น, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นเด็กสนาม, เครื่องเล่นสนามตามแบบที่สพฐกำหนด, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, ชิงช้าสนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นอนุบาล, เครื่องเล่นสนามประชารัฐ, ของเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นสนามชุดสพฐ, ราคาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตามสวนสาธารณะ, โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส

เกี่ยวกับ Funny-Dee
              "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี" เป็นโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามเด็ก/อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุดหอ เฟอร์นิเจอร์สนาม งานพื้น/สนาม รวมไปถึงการจำหน่าย ขนส่งพร้อมติดตั้ง และยังมีบริการซ่อมเครื่องเล่นให้อีกด้วย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “FUNNY-DEE" ซึ่งเราเริ่มก่อตั้งในปี 2556 ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ ที่ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เรามีความชำนาญเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT) และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (OUTDOOR PLAYGROUND EQUIPMENT) โดยเฉพาะ 
web---aboutus--funnydee-01.jpg
web---aboutus--funnydee-02.jpg
              เรามีนโยบายในการผลิตสินค้าในอุดมคติที่ว่า "ทำสินค้าให้ลูกหลาน ญาติพี่น้องใช้" โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย ความสวยงามเป็นหลัก การออกแบบที่สามารถตอบสนองต่อพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ของเด็กๆ รวมไปถึงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ที่มีความหลากหลายเรามีแบบให้เลือกมากกว่า 500 แบบ ซึ่งแยกหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆเช่น กลุ่มเด็ก (FUNNY KIDS) และกลุ่มผู้ใหญ่ (FUNNY YOUNG) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีความสุขและสนุกสนานไปกับการได้เล่นและการออกกำลังกาย (PLAY & EXERCISE) สินค้าที่เราผลิตใช้วัตถุดิบที่ดีคุณภาพสูงมีมาตรฐาน เช่น โครงสร้างหลักซึ่งทำจากเหล็ก เราใช้เหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ทำจากพลาสติก เราใช้พลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. เช่นเดียวกัน และรวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนที่สำคัญๆ ซึ่งผ่านตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล สำหรับทำการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT) และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (OUTDOOR PLAYGROUND EQUIPMENT) เข้ามาผสมผสานกับวัสดุที่ผลิตในประเทศ ทำให้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง มีความทันสมัย แข็งแรงทนทานและปลอดภัยเมื่อใช้งาน
web---aboutus--funnydee-03.jpg
web---aboutus--funnydee-04.jpg
              ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีจริยธรรมเสมอ เรามีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการออกแบบ-พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้รูปแบบ(CONCEP) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีความภาคภูมิใจ  เราตั้งใจทำงานผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ภายใต้สโลแกนที่ว่า "สินค้าไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย" 
              ผลงานของ FUNNY-DEE ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยในวัยเรียนและวัยรุ่น ผู้สูงวัย ให้มีสุขภาพจิตใจเข้มแข็ง -สุขภาพกายแข็งแรง และสามารถปรับอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข และมีความสามารถ-ความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
web---aboutus--funnydee-05.jpg
web---aboutus--funnydee-06.jpg
web---aboutus--funnydee-08.jpg
web---aboutus--funnydee-07.jpg