เกี่ยวกับ Funny-Dee
              "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี" เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุดหอ เฟอร์นิเจอร์สนาม และงานพื้น/สนาม ในชื่อ“FUNNY-DEE" โดยเริ่มก่อตั้งในปี 2556 ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ ที่ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เราผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT) และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (OUTDOOR PLAYGROUND EQUIPMENT) โดยเฉพาะ 
              เรามีนโยบายในการผลิตสินค้าในอุดมคติที่ว่า "ทำสินค้าให้ลูกหลาน ญาติพี่น้องใช้" โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย ความสวยงามเป็นหลัก การออกแบบที่สามารถตอบสนองต่อพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ของเด็กๆ รวมไปถึงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ที่มีความหลากหลายเรามีแบบให้เลือกมากกว่า 500 แบบ ซึ่งแยกหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆเช่น กลุ่มเด็ก (FUNNY KIDS) และกลุ่มผู้ใหญ่ (FUNNY YOUNG) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีความสุขและสนุกสนานไปกับการได้เล่นและการออกกำลังกาย (PLAY & EXERCISE) สินค้าที่เราผลิตใช้วัตถุดิบที่ดีคุณภาพสูงมีมาตรฐาน เช่น โครงสร้างหลักซึ่งทำจากเหล็ก เราใช้เหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ทำจากพลาสติก เราใช้พลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. เช่นเดียวกัน และรวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนที่สำคัญๆ ซึ่งผ่านตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล สำหรับทำการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT) และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (OUTDOOR PLAYGROUND EQUIPMENT) เข้ามาผสมผสานกับวัสดุที่ผลิตในประเทศ ทำให้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง มีความทันสมัย แข็งแรงทนทานและปลอดภัยเมื่อใช้งาน
              ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีจริยธรรมเสมอ เรามีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการออกแบบ-พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้รูปแบบ(CONCEP) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีความภาคภูมิใจ  เราตั้งใจทำงานผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ภายใต้สโลแกนที่ว่า "สินค้าไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย" 
              ผลงานของ FUNNY-DEE ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยในวัยเรียนและวัยรุ่น ผู้สูงวัย ให้มีสุขภาพจิตใจเข้มแข็ง -สุขภาพกายแข็งแรง และสามารถปรับอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข และมีความสามารถ-ความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ALL RIGHTS RESERVED ©2013-2020 FUNNY-DEE CO., LTD.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: