ยินดีต้อนรับสู่ Funny-Dee
          ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่ดี เราเป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประเภทเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness) และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) รวมไปถึงการบริการงานพื้นสนาม การซ่อมแซมเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของเราออกแบบโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลในการผลิตสินค้าด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้เครื่องเล่นสนามออกมาดูดี มีคุณภาพ และรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆกลุ่ม เช่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนโดยทั่วไป ในราคาที่เหมาะสม สมกับคุณภาพ ดังสโลแกนที่ว่า สวย ดี ถูก คุ้ม สะใจ พร้อมมีบริการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานทั่วไป และมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก "ลูกค้าคือบุคคลสำคัญสำหรับเรา ชาวฟันนี่ดี"
สินค้าของเรา
โปรโมชั่น "เครื่องเล่นสนาม"
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามเด็ก ชุดหอปีนป่ายมหาสนุก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดหอสไลด์ไม่มีหลังคา พร้อมชิงช้า 2 ที่นั่ง
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดเครื่องเล่นรวมที่ปีนป่าย+สไลด์
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดหอสไลด์คู่ พร้อมชุดเดินไต่ทรงตัว และบาร์โหน
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 4
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดเครื่องเล่นรวม สไลด์+ที่โหน+ปีนป่าย+ชิงช้า 3 ที่นั่ง
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดเครื่องเล่นรวมสไลด์ ที่ปีนป่าย
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดชิงช้าพาเพลิน
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 2
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดหอพร้อมสไลด์ ที่โหนตัว ชิงช้า 2 ที่นั่ง
เครื่องเล่นสนามเด็ก อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ราคาพิเศษ ในชุดเครื่องเล่นรวมสไลด์-ที่โหน-ที่ปีนป่าย-ชิงช้า
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 1
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 3
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 7
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 8
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 6
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 10
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 11
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 9
โปรโมชั่น-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น-สู้ภัยCovid19-ชุดที่ 12
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 1
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 2
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 3
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 4
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 5
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 6
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 7
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 8
โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเด็ก-แบบเลือกได้-ชุดที่ 9
โปรโมชั่น "เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง"
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 1
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 2
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 3
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 4
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 5
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 6
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 7
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับผู้สูงอายุ-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 8
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับผู้สูงอายุ-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 9
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 9
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-โปรโมชั่น-ต้านภัยCovid19-Funnydee-ชุดที่ 10
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เซ็ตยอดนิยม
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-รุ่นSS-จัดเซ็ตยอดนิยม-ชุดที่ 1
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-รุ่นSS-จัดเซ็ตยอดนิยม-ชุดที่ 2
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ราคาพิเศษ รุ่น LP SET A
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ราคาพิเศษ รุ่น LP SET B
โปร Fitness_190725_0002.jpg
โปร Fitness_190725_0005.jpg
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-งบกองทุนหมู่บ้าน-หจก.ฟันนี่ดี-ชุดที่ 1
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-งบกองทุนหมู่บ้าน-หจก.ฟันนี่ดี-ชุดที่ 2
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-งบกองทุนหมู่บ้าน-หจก.ฟันนี่ดี-ชุดที่ 3
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-งบกองทุนหมู่บ้าน-หจก.ฟันนี่ดี-ชุดที่ 4
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-งบกองทุนหมู่บ้าน-หจก.ฟันนี่ดี-ชุดที่ 5
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบกองทุนหมู่บ้าน SET 6

การออกกำลังกายกลางแจ้งมีประโยชน์มากกว่าการออกกำลังกายในร่ม ที่นอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศสดชื่นและธรรมชาติรอบตัวแล้ว ก็ยังมีแต่ประโยชน์อีกมากมายที่ดีต่อสุขภาพ และฟันนี่ดีได้คำนึงถึงสิ่งนี้ จึงได้ออกแบบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหลากหลายแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของทุกๆคน

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

(Outdoor Fitness)

(Playground Equipments)

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

เด็กๆ เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และกล้ามเนื้อของเด็กๆ จะมีพัฒนาการตามวัย ซึ่งการเล่นของเด็กๆ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างทักษะและกล้ามเนื้อ งั้นจะมีอะไรดีไปกว่า การเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ซึ่งฟันนี่ดีก็ได้ออกแบบเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กไว้มากมาย ทั้งรูปแบบการเล่น และสีสันของเครื่องเล่นทุกชิ้น ล้วนชวนให้เด็กตื่นตาตื่นใจที่จะเข้ามาเล่นแน่นอน

Funny Dee Catalogs

1/2

 บริการรับซ่อมแซม

"เครื่องเล่นสนาม"

แม้ไม่ใช่เครื่องเล่นจากเรา

ไม่ว่าจะเป็น...

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

ทั้งที่ผลิตในไทยและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี
100 ม.8 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร (สามารถติดต่อได้ 24 ชม.):
คุณไพรัตน์ 081 927 0308, คุณแพรไหม 081 841 4089
สำนักงาน: 086 317 6119 และ 02 946 8755
Fax: 02 946 8755
E-mail: funnydee2013@gmail.com
Website: www.funnydee.com

ALL RIGHTS RESERVED ©2013-2020 FUNNY-DEE CO., LTD.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: