ผลงานด้านการบริการหลังการขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ดี (การซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)


การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 01
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 01

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 02
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 02

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 03
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 03

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 04
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 04

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 05
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 05

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 06
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 06

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 07
การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 07

การซ่อมบำรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 08