ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ไหนก็ดี ก็ปัง ก็เลิศ ก็หรู ไม่ได้อวยตัวเองนะคะ แต่มีผลงานที่ผ่านมาเป็นตัวการันตี


และนี่คือผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ติดตั้งที่: บจ.เขาล้อม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอขอบคุณทาง บจ.เขาล้อม ที่ไว้วางใจในการทำงานของทีมงานฟันนี่ดีนะคะ

ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 01
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 01
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 02
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 02
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 03
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 03
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 04
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 04
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 05
ผลงานการผลิตและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งที่ บจ.เขาล้อม ภาพที่ 05
การดำเนินการขนส่ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 01
การดำเนินการขนส่ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 01