เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 01
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 01

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 02
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 02

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 03
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 03

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 04
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 04

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 05
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 05

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 06
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจากฟันนี่ดี ติดตั้งที่ ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาพที่ 06

ติดตั้งที่: ทต.บ้านนาปรือ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ขอขอบคุณทาง ทต.บ้านนาปรือ ที่ไว้วางใจในการทำงานของทีมงานฟันนี่ดีนะคะ


ผลงานนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นมาตรฐาน SP มีโครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ตัวเบาะนั่ง/พนักพิงทำจากพลาสติก ฐานรองเหยียบ/ที่วางเท้า ทำจากเหล็ก รูปแบบการออกกำลังกายมาตรฐานทั่วไป แต่ดีไซน์สวยงาม งานละเอียดตั้งแต่ผลิตโครงสร้างไปจนถึงการพ่นสี ควบคุมการผลิตอย่างดี วัสดุอุปกรณ์ และสีที่ใช้พ่น