top of page
FND-M-AA-02 : ชุดหอสไลด์-ปีนป่ายอนุบาล-2

FND-M-AA-02 : ชุดหอสไลด์-ปีนป่ายอนุบาล-2

SKU: FND-M-AA-02

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง หมวดชุดหอ รุ่นมินิ ไม่มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)


FND-M-AA-02 : ชุดหอสไลด์-ปีนป่ายอนุบาล-2
ขนาด: กว้าง 225 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 200 ซม.


ลักษณะโครงสร้าง:
1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
2.พื้นและบันได ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตสาหกรรมแบบมาตรฐาน
3.สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ชุดปีนป่ายจานบิน ทำจากพลาสติก LLDPE 
4.การทำสี  เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย  อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส     

ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4*4 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ-ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page