top of page
FND-M-BCR-10 : ชุดหอดอกบัวมหาสนุก (เครื่องเล่นสนามเด็ก)

FND-M-BCR-10 : ชุดหอดอกบัวมหาสนุก

SKU: FND-M-BCR-10

สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-BCR-10 : ชุดหอดอกบัวมหาสนุก
ขนาด: กว้าง 400 ซม. ยาว 600 ซม. สูง 250 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:

1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตสาหกรรมแบบมาตรฐาน

3.หลังคา / สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ท่อลอด / ดาวหกแฉก/ ที่นั่งชิงช้า ทำจากพลาสติก LLDPE

4.การทำสี  เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์ (POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย-อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส     

 

ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6*8 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ- ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page