top of page
FND-M-BCR-08 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-สไลด์ 80 (เครื่องเล่นสนามเด็ก)

FND-M-BAR-08 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-สไลด์ 80

SKU: FND-M-BAR-08

สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-BAR-08 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-สไลด์ 80
ขนาด: กว้าง 340 ซม. ยาว 370 ซม. สูง 250 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:

1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตรสาหกรรมแบบมาตรฐาน / สะพานโค้งทำจากเหล็กแผ่นปั้มรู

3.หลังคา / สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ปีนหน้าผา / ปีนป่ายจานบิน ทำจากพลาสติก LLDPE

4.การทำสี เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์ (POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย- อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส


ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*5 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ- ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page