top of page
FND-M-BA-06 : ชุดหอปีนป่าย+สไลด์ 80+ชิงช้ากระเช้า (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งประเภทชุดหอ)

FND-M-BA-06 : ชุดหอปีนป่าย+สไลด์ 80+ชิงช้ากระเช้า

SKU: FND-M-BA-06

สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ ไม่มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-BA-06 : ชุดหอปีนป่าย+สไลด์ 80+ชิงช้ากระเช้า
ขนาด: กว้าง 340 ซม. ยาว 570 ซม. สูง 200 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:

1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตรสาหกรรมแบบมาตรฐาน / สะพานโค้งทำจากเหล็กแผ่นปั้มรู

3.สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ปีนหน้าผา / ปีนป่านจานบิน ทำจากพลาสติก LLDPE / โซ่เหล็กเคลือบ พลาสติก 

4.การทำสี  เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย-อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส     


ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*7 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ- ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page