top of page
FND-M-BA-04 : ชุดหอท่อลอด+สไลด์ 80+ชิงช้า 2ที่นั่ง (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งประเภทชุดหอ)

FND-M-BA-04 : ชุดหอท่อลอด+สไลด์ 80+ชิงช้า 2ที่นั่ง

SKU: FND-M-BA-04

สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ ไม่มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-BA-04 : ชุดหอท่อลอด+สไลด์ 80+ชิงช้า 2ที่นั่ง
ขนาด: กว้าง 300 ซม. ยาว 480 ซม. สูง 200 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:

1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตรสาหกรรมแบบมาตรฐาน

3.สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ปีนหน้าผา / ท่อลอด / ที่นั่งชิงช้า ทำจากพลาสติก LLDPE / โซ่เหล็กเคลือบพลาสติก

4.การทำสี  เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย-อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส     


ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4*6 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ- ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page