FND-M-AB-07 : ชุดหอสไลด์-ท่อลอด-บาร์โหนอนุบาล-18

FND-M-AB-07 : ชุดหอสไลด์-ท่อลอด-บาร์โหนอนุบาล-18

SKU: FND-M-AB-07

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง หมวดชุดหอ รุ่นมินิ ไม่มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)


FND-M-AB-07 : ชุดหอสไลด์-ท่อลอด-บาร์โหนอนุบาล-18
ขนาด: กว้าง 380 ซม. ยาว 410 ซม. สูง 200 ซม.


ลักษณะโครงสร้าง:
1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตรสาหกรรมแบบมาตรฐาน

3.สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ท่อลอด ทำจากพลาสติก LLDPE / โซ่เหล็กเคลือบพลาสติกอย่างดี

4.การทำสี เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย- อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*5 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ-ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

ALL RIGHTS RESERVED ©2013-2020 FUNNY-DEE CO., LTD.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: