top of page
FND-M-AAR-16 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-ท่อลอด-ชิงช้าผสม

FND-M-AAR-16 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-ท่อลอด-ชิงช้าผสม

SKU: FND-M-AAR-16

สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-AAR-16 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่าย-ท่อลอด-ชิงช้าผสม
ขนาด: กว้าง 280 ซม. ยาว 750 ซม. สูง 250 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:
1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

2.พื้น ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตรสาหกรรมแบบมาตรฐาน

3.หลังคาปลาหมึก / สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ท่อลอด / บันได ทำจากพลาสติก LLDPE

4.ที่นั่งชิงช้าทำจากเหล็กเคลือบด้วยพลาสติก / โซ่เหล็กเคลือบด้วยพลาสติก

5.การทำสี เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย- อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4*9 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ

bottom of page