top of page
FND-M-AAR-01 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่ายอนุบาล-1

FND-M-AAR-01 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่ายอนุบาล-1

SKU: FND-M-AAR-01
สินค้าแนะนำหมวดชุดหอ รุ่นมินิ มีหลังคา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ)

FND-M-AAR-01 : ชุดหอปลาหมึก-ปีนป่ายอนุบาล-1
ขนาด: กว้าง 225 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 250 ซม.

ลักษณะโครงสร้าง:
1.โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø 2 1/2 นิ้ว / 1 นิ้ว หนา 2 มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
2.พื้น / บันได ทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตสาหกรรมแบบมาตรฐาน
3.หลังคาปลาหมึก / สไลเดอร์ / ผนังกันตก / ปีนป่ายจานบิน ทำจากพลาสติก LLDPE 
4.การทำสี  เคลือบด้วยสีฝุ่น (POWDER COATING) เป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก อบด้วย- 
อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส         

ข้อแนะนำ : การติดตั้ง ควรติดตั้งบนพื้นซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4*4 เมตร ปูทับด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความ-
ปลอดภัยของเด็ก

ประโยชน์:
เสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง ให้ความสนุกสนานและเสริมสร้าง EQ
bottom of page