ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี


ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 01
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 01

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 02
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 02

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 03
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 03

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 04
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 04

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 05
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 05

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 06
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 06

ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 07
ผลงานการผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน ของหจก.ฟันนี่ดี โดยติดตั้งที่ รพ.สต.หมอนนาง จ.ชลบุรี ภาพที่ 07