ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง(จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย)ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 01
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 01

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 02
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 02

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 03
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 03

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 04
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 04

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 05
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 05

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 06
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 06

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 07
ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายแจ้ง (จุดติดตั้งที่2) @จ.ระยอง (สนับสนุนติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่าย) ภาพที่ 07

ผลงานการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 2 ด้าน นำไปติดตั้งที่ จ.ระยอง โดยผลงานนี้ได้รับสนับสนุนการติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายค่ะ (จุดติดตั้งที่ 2)

ลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นนี้ สามารถเข้าไปดูรูปแบบเพิ่มเติมได้ที่: https://www.funnydee.com/outdoor-fitness-2station-tws


ทางฟันนี่ดีขอขอบคุณทางลูกค้าที่ไว้วางใจในฝีมือการผลิตของทีมงานเรานะคะ