top of page

FND-SS-102: อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบถังกลิ้ง)


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง FND-SS-102 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบถังกลิ้ง)

อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก

(แบบถังกลิ้ง)


รหัสสินค้า: FND-SS-102

ขนาด: 100x100x120 ซม.

(กว้างxยาวxสูง)

LINE ID ของ FUNNYDEE คือ @funnydee
FACEBOOK ของ FUNNYDEE

รายละเอียดคุณลักษณะ:

1) โครงสร้าง: ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2",1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่างๆใช้บูชและลูกปืนชนิดเม็ดกลมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001

2) ถังกลิ้ง: ทำจากเหล็ก ขนาด Ø 30 x ย.80 ซม.ทรงกระบอกมีลายที่พื้นผิว

3) ป้ายคู่มือ: ทำจากพลาสวูด ทรงสี่เหลี่ยมมีรูปภาพแสดงท่าทางพร้อมข้อความอธิบายแนะนำการใช้อุปกรณ์

4) สี: โพลียูรีเทน(PU) ประเภทอะคริลิคอะลิฟาติคชนิดสองส่วนผสม ทำ TEXTURE ที่ผิวเป็นแบบไม่เรียบทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด และเหมาะกับการใช้งานภายนอก

5) การติดตั้ง: ยึดด้วยพุกเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ./KMUTT)

6) มาตรฐานรับรอง ISO 9001:2005 : เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 The design, manufacture and installation of outdoor fitness and outdoor playground.

7) คุณสมบัติผู้ผลิต THAI SME-GP: เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หมายเหตุ: รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม


ประโยชน์:

1. ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง

2. ทำให้การทรงตัวดีขึ้น


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง FND-SS-102 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบถังกลิ้ง) (SPECIFICATION)
FND-SS-102 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบถังกลิ้ง)-compressed
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 244KB
LINE@ ของ FUNNYDEE

#เครื่องออกกำลังกายในชุมชน, #เครื่องออกกำลังกายอบต., #เครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน, #เครื่องออกกำลังกายเทศบาล, #ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, #เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตามสวนสาธารณะ, #โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งคอนโด

コメント


bottom of page