top of page

FND-LP-48: อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพกแบบลู่วิ่งเดี่ยว


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง FND-LP-48 อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพกแบบลู่วิ่งเดี่ยว

อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพกแบบลู่วิ่งเดี่ยว


รหัสสินค้า: FND-LP-48

ขนาด: 70x120x135 ซม.

(กว้างxยาวxสูง)

LINE ID ของ FUNNYDEE คือ @funnydee
FACEBOOK ของ FUNNYDEE

รายละเอียดคุณลักษณะ:

1) โครงสร้าง: ทำจากเหล็กเคลือบซิงค์ ท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้วเหล็กกล่องขนาด 70 x 32 มิลลิเมตร เหล็กแผ่นลาย หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

2) ลูกกลิ้ง: ทำจากเหล็กเคลือบซิงค์ ท่อกลมชุบซิงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร เคลือบด้วยสีฝุ่นแบบทำTEXTURE ที่ผิวเป็นแบบไม่เรียบ

3) การทำสี: โพลียูรีเทน (PU) ประเภทอะครีลิคอะลิฟาติคชนิดสองส่วนผสม ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด และเหมาะกับการใช้งานภายนอก ผลิตจากผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 9001:2015 จาก TICA CERT

4) มาตรฐานรับรอง ISO 9001:2005 : เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 The design, manufacture and installation of outdoor fitness and outdoor playground.

5) คุณสมบัติผู้ผลิต THAI SME-GP: เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หมายเหตุ: รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง FND-LP-48 อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพกแบบลู่วิ่งเดี่ยว (SPECIFICATION)
FND-LP-48 อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพกแบบลู่วิ่งเดี่ยว-compressed
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 227KB
LINE@ ของ FUNNYDEE

#เครื่องออกกำลังกายในชุมชน, #เครื่องออกกำลังกายอบต., #เครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน, #เครื่องออกกำลังกายเทศบาล, #ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, #เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตามสวนสาธารณะ, #โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, #เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งคอนโด

Comments


bottom of page