ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง

🙏🙏ขอขอบคุณทาง "สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง" นะคะที่ไว้วางใจทีมงานฟันนี่ดี ในการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นสถานี 3 ด้าน

และขอขอบคุณการสนับสนุนการติดตั้งของตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะ


ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 01
ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 01

👍👍สถานที่ติดตั้ง: สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา


ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 02
ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 02

ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 03
ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 03

ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 04
ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 04

ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 05
ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 05

ผลงานการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นสถานี 3 ด้าน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง-ภาพที่ 06